Мөрдөж байгаа хууль тогтоомж
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Хуулийн жагсаалт PDF Татах