Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт шинэчилсэн PDF Татах