Нэгдсэн төсөвт болон Үндэсний баялгийн санд оруулж байгаа татвар, хөрөнгийн хэмжээ
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ PDF Татах