“Зэрэгцээ” алтны үйлдвэр

2003 оноос хойш Төв аймгийн Заамар сумын нутагт Улаанбаатар хотоос 240 км-ийн зайтай алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

            Жилд 1.6 сая м3 уулын ажил хийж, 1.0-1.5 сая м3 элс угаах хүчин чадалтай.