Бүтээгдэхүүнийг борлуулах нөхцөл

Бид бүтээгдэхүүнээ АНУ, Энэтхэг, Герман, Украйн, Солонгос, ОХУ, БНХАУ орнуудад гаргаж байсан.

 

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл

 

•   Нийлүүлэлт:  Бид бүтээгдэхүүнээ  хилийн  DAF  нөхцөлөөр худалддаг.
•   ИНКОТЕРМС 2000.
•   DAF Наушк,   Монгол улс-ОХУ-ын хилийн,
•   DAF Эрээн, Монгол улс-Хятад улсын хилийн.  

 

Савлалт


ФФ95 маркийн жоншийг битүү вагон, металургийн баяжмалыг задгай вагоноор ачдаг. Мөн худалдан авагчийн захиалгаар 1 болон  2 тн хэмжээний уутанд савлан ачих боломжтой.