Тендерийн урилга Тендерийн урилга

2017.12.20    Хязгаарлагдмал тендер / “Шижир-Алт” ХХК-ны “Драгийн байгууламжийн сэлбэг” - Ш2018/01 /

2017.12.15    Зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал

2017.12.13    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2018СШ16 - МРЦМ-2018СШ30 /

2017.12.13    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2018СШ01 - МРЦМ-2018СШ15 /

2017.11.07    Нээлттэй тендер / Бор-Өндөрийн УБҮ-ийн ажиллагсдад нийтийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэх-АХО-2018-1 /

2017.09.08    Зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал

2017.05.25    Харьцуулсан тендер / Дээврийн засварын ажил хийх, гүйцэтгэгчийг сонгох - АХО-2017-4 /

2017.05.25    Харьцуулсан тендер / Дээврийн засварын ажил хийх, гүйцэтгэгчийг сонгох - АХО-2017-3 /

2017.05.01    Нээлттэй тендер / Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ /

2017.04.10    Хязгаарлагдмал тендер / Машин механизм, жолоочийн даатгалын даатгагчийг тендер/

2017.03.30    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2017СШ21 - МРЦМ-2017СШ39 /

2017.02.20    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2017СШ33 - МРЦМ-2017СШ37 /

2017.02.13    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2017СШ21 - МРЦМ-2017СШ32 /

2017.01.25    Зөвлөхийн тендер / Зэрэгцээ алтны үйлдвэрийн драгыг Туул голоор хөвүүлэн гаргах төсөл /

2017.01.25    Зөвлөхийн тендер / Зэрэгцээ алтны үйлдвэрийн технологийн гүүрийг шилжүүлэх төсөл /

2017.01.20    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2017СШ01 - МРЦМ-2017СШ15 /

2017.01.06    Нээлттэй тендер / МРЦМ-2017СШ02 - МРЦМ-2017СШ20 /