Тендерийн урилга Тендерийн урилга

2018.12.07    Түрээслэгч сонгон шалгаруулах

2018.11.23    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803002/

2018.11.23    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803009/

2018.11.23    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803033/

2018.11.20    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803131/

2018.11.20    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803029/

2018.11.13    Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2018.11.13    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803025 /

2018.11.13    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809360 /

2018.11.01    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809387 /

2018.10.31    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201803026 /

2018.10.24    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809378, МРЦМ/201809379, МРЦМ/201809380 /

2018.10.24    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809388 /

2018.10.23    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803034 /

2018.10.23    Үнийн санал авах урилга

2018.10.12    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803010 /

2018.10.12    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803131 /

2018.10.10    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803029 /

2018.10.09    Зөвлөх үйлчилгээний тендер

2018.10.09    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803018 /

2018.10.09    Нээлттэй тендер

2018.10.09    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809367 /

2018.10.03    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201809366 /

2018.08.04    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803127, МРЦТ/201803098, МРЦТ/201803089 /

2018.08.01    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803205 /

2018.07.31    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803015 /

2018.07.31    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803014 /

2018.07.10    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803148МРЦТ/201803150МРЦТ/201803151МРЦТ/201803152МРЦТ/201803153МРЦТ/201803213 /

2018.07.06    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803175МРЦТ/201803176МРЦТ/201803179МРЦТ/201803182МРЦТ/201803185МРЦТ/201803186 /

2018.07.06    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803128МРЦТ/201803129МРЦТ/201803130 /

2018.07.06    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803154МРЦТ/201803200 /

2018.07.06    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803006МРЦТ/201803007МРЦТ/201803008 /

2018.06.13    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803032МРЦТ/201803079МРЦТ/201803114 /

2018.06.08    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201803205, МРЦТ/201803035, МРЦМ/201803051 /

2018.06.07    Нээлттэй тендер / Монголросцветмет ХХК-д гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх /

2018.05.31    Нээлттэй тендер / МРЦТ/201803043МРЦТ/201803047 /

2018.05.08    Нээлттэй тендер / HOWO-3257, HOWO-5707, БЕЛАЗ-7540 дугуй нийлүүлэх /

2018.05.04    Нээлттэй тендер / CAT-980H автоачигчийн хурдны хайрцаг нийлүүлэх /

2018.05.03    Нээлттэй тендер / МРЦМ/201804350, МРЦМ/201804351, МРЦМ/201804352 /

2018.04.26    Нээлттэй тендер / 31 тн даацтай өөрөө буулгагч автомашин нийлүүлэх /

2018.04.26    Нээлттэй тендер / Карьерын 50 тн даацтай өөрөө буулгагч автомашин нийлүүлэх /

2018.04.18    Нээлттэй тендер / "Тээврийн хэрэгсэл, хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал,

жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын даатгагч сонгон шалгаруулах” /

2018.04.12    Нээлттэй тендер / Компанийн авто граж, спорт заал, төв конторын барилгын дээвэр шинэчлэх ажил /

2018.04.12    Нээлттэй тендер / Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх /

2018.04.03    Харьцуулалтын тендер /  Албан ажлын хэрэгцээнд зориулж компьютер нийлүүлэх /

2018.04.03    Харьцуулалтын тендер / “Монголросцветмет” ХХК-ийн 45 жилийн ойн хүндэт тэмдгийг батлагдсан загварын дагуу нийлүүлэх /

2018.02.28    Хязгаарлагдмал тендер / “Шижир-Алт” ХХК-ны “Шатахуун, тослох материал” - Ш2018/02 /

2018.02.28    Хязгаарлагдмал тендер / Шижир-Алт” ХХК-ны “Ажилчдын хүнсний материал” - Ш2018/03 /

2018.02.28    Хязгаарлагдмал тендер / “Шижир-Алт” ХХК-ны “Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ авах” - Ш2018/04 /

2018.01.19    Зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал / Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших XV-020580 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд геологи хайгуулын ажил хийж гүйцэтгэх, ажлын үр дүнгээр нөөцийн тооцоотой тайлан боловсруулж хамгаалах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах /

2018.01.19    Зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал / Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших XV-020521 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд геологи хайгуулын ажил хийж гүйцэтгэх, ажлын үр дүнгээр нөөцийн тооцоотой тайлан боловсруулж хамгаалах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах /